(στο ferguson και παντού) an eye for an eye makes our masters go blind!

φασέτα για το ferguson…

faseta ferguson

Advertisements

Comments are closed.